machtsverheffen en worteltrekken

machtsverheffen

Machtsverheffen is steeds maar weer vermenigvuldigen met het zelfde getal. Voorbeelden van machtsverheffen zijn: 8 x 8 x 8 x 8 of 2 x 2 x 2 x 2 x 2. Voor het rekenexamen hoef je alleen eenvoudige machten te kennen zoals 5 x 5 of 4 x 4 of 7 x 7. Maar omdat het niet zo moeilijk is, zou het zonde zijn om je tijdens het examen te vergissen.

Omdat steeds opnieuw vermenigvuldigen met  het zelfde getal nogal omslachtig is, gebruik je hiervoor cijfertaal.

5 x 5 kun je ook noteren als 5² en 8 x 8 kun je noteren als 8².

9 x 9 x 9 kun je dan noteren als 9³ en 2 x 2 x 2 als 2³

machtsverheffen met cijfers

Nu je weet hoe machtsverheffen werkt, is het niet zo moeilijk opgaven te maken.

Hoeveel is 4² ?  Pas op 4²  is niet hetzelfde als 4 x 2 !!!!

4² = 4 x 4 = 16

Hoeveel is 5³ ?

5³ = 5 x 5 x 5 = 125  (dus niet: 5 x 3!!!!!)

worteltrekken

Worteltrekken is het omgekeerde van machtsverheffen. 

De wortel uit 25 is 5, want 5 x 5 = 25

De wortel uit 81 is 9, want 9 x 9 = 81

Met kun het teken: √ kun je worteltrekken noteren.

 

 

worteltrekken in cijfers

Hoeveel is de √ uit 49?

De uit √ 49 is 7, want 7 x 7 = 49

Hoeveel is de √ uit 100?

De √ uit 100 is 10, want 10 x 10 = 100