delen

schema delen
205005-10102310-R3L8T8D-950-6-1-1000-42a68dfab2-1484729696

In een busje kun je maximaal 9 personen vervoeren. Je bent met 36 personen. Hoeveel busjes heb je dan nodig? 

Uiteraard heb je meteen gezien dat je deze opgave kunt oplossen met een deling. Je deelt 36 door 9 in cijfertaal 36 : 9 = 4. Je hebt dus 4 busjes nodig. Bij vermenigvuldigen leerde je al dat vermenigvuldigen neer komt op steeds maar weer optellen. Delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen. Delen is herhaald aftrekken. 

36 : 9 = 36 – 9- 9 – 9 -9 = 0  Je hebt het getal 9 in totaal 4 keer afgetrokken en je houdt 0 over of in rekentaal 36 : 9 = 4 rest 0. 

kennis-delen-is-het-nieuwe-vermenigvuldigen

Splitsen

Net als bij alle voorgaande bewerkingen kun je een getal altijd splitsen en opnieuw samenstellen. Daardoor kun je een opgave vaak gemakkelijke uitrekenen.

Als je 1 442 door 7 wilt delen, splits je 1 442 in 1 400 en 42. 

Splitsen in cijfertaal

Hoeveel is 1 442 : 7 =  ?

(1 400 : 7) + (42 : 7) =

200 + 6 = 206

Verkleinen of vergroten

Zoals je ook bij de voorgaande bewerkingen al hebt kunnen zien, kun je soms een opgave gemakkelijk uitrekenen door te verkleinen of te vergroten. Bij delen is de regel: Verklein of vergroot beide getallen met het zelfde getal. 

Verkleinen of vergroten in cijfertaal

Hoeveel is 1 800 : 300 =

1 800 (: 100) : 300 (: 100) =

18 : 3 = 6

Kenmerken van deelbaarheid

Het is handig om te weten wanneer je een getal door een ander getal kunt delen. 

Alle getallen die eindigen op 0, 2, 3, 6 of  kun je door 2 delen. Je hoeft dus alleen maar te kijken naar het laatste cijfer van een getal. (Alle even getallen kun je door 2 delen).

Alle getallen waarvan je de cijfers opgeteld door 3 kunt delen, kun je door 3 delen.

Alle getallen die eindigen op 0 of op 5 kun je door 5 delen.

Alle even getallen (die eindigen op 0,2,4,6,8) die je door 3 kunt delen, kun je ook door 6 delen.

Alle getallen waarvan je de cijfers opgeteld door 9 kunt delen, kun je door 9 delen.

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van deelbaarheid in cijfers

 

Je kunt 3 074 door 2 delen want het getal eindigt op het cijfer 4.

Je kunt 5 082 door 3 delen want (5 + 0 + 8 + 2 =) 15 en 15 kun je door 3 delen.

Je kunt 532 niet door 5 delen want het getal eindigt niet op 0 of 5

Je kunt 516 door 6 delen, want (5 + 1 + 6 = 12 en 12 kun je door 3 delen en 516 is een even getal.

Je kunt 3 286 niet door 9 delen, want 3 + 2 + 8 + 6 = 19 en 19 kun je niet door 9 delen.

 

Staartdeling

Als rekenen uit je hoofd niet lukt, ben je aangewezen op rekenen op papier. Er worden 2 methodes gebruikt, staartdelen en happen. Op deze website wordt alleen staartdelen uitgelegd. Als je de methode met happen gewend bent en je als je daar goed mee kunt werken kun je deze manier van delen blijven gebruiken. De staatdeling heeft echter de voorkeur. Als je de staartdeling al beheerste, kun je gebruik maken van de uitleg hieronder. Als je de staartdeling nog niet beheerst, laat dat dan weten. 

delen door 1 cijfer methode 1
sharing
delen door 2 cijfers

Filmpje

Als je nog een keer wilt zien hoe het delen door 1 cijfer werkt, kun je het filmpje hieronder bekijken.